Witamy na stronie fundacji EMANIO ARCUS !

Wydarzenia

Nasze działania

Zajęcia „Kurs na samodzielność”

Fundacja Emanio Arcus realizuje projekt pod nazwą „Kurs na samodzielność”, który...

Projekty

Mamo nie pij za moje zdrowie

Fundacja Emanio Arcus jest realizatorem zadania pod nazwą „Mamo nie pij za moje...

Witamy na stronie fundacji EMANIO ARCUS !

Nasze główne cele:

1) Realizowanie zadań pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób,

2) Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,

3) Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych bezrobociem,

4) Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

5) Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości,

6) Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,

7) Wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,