Podziękowanie dla Fundacji ORLEN

Fundacja Emanio Arcus pragnie wyrazić ogromną wdzięczność Fundacji ORLEN za hojne wsparcie udzielone w ramach projektu “Radio Bezpieczna Podróż DAB+”. Dzięki tej nieocenionej dotacji, nasza fundacja mogła zrealizować projekt dostosowania budynku, umożliwiając tym samym aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych.

Projekt ten był dla naszej fundacji wyjątkowym wyzwaniem, ale dzięki wsparciu Fundacji ORLEN mogliśmy przekształcić marzenia o bardziej dostępnym i przyjaznym miejscu pracy dla dziennikarzy z niepełnosprawnościami. Pragniemy podziękować Fundacji ORLEN za ich wyjątkową wrażliwość społeczną i gotowość do angażowania się w projekty mające pozytywny i bezpośredni wpływ na osoby o szczególnych potrzebach.

W ramach projektu “Radio Bezpieczna Podróż DAB+”, Fundacja Emanio Arcus przeprowadziła szereg działań dostosowawczych. Prace demontażowe, instalacje hydrauliczne i elektryczne, prace remontowe, roboty instalacyjno-sanitarne – to tylko niektóre z etapów, które udało się zrealizować dzięki wsparciu Fundacji ORLEN. Dostosowanie otworów drzwiowych do potrzeb osób niepełnosprawnych, montaż i zakup drzwi, okien, schodów, oraz zakup profesjonalnego sprzętu radiowego, to konkretne kroki prowadzące do stworzenia bardziej dostępnego i przyjaznego środowiska pracy.

Dzięki zaangażowaniu Fundacji ORLEN, udało nam się nie tylko dostosować przestrzeń, ale także stworzyć warunki umożliwiające osobom niepełnosprawnym aktywne uczestnictwo w życiu zawodowym. Projekt “Radio Bezpieczna Podróż DAB+” nie tylko przyczynił się do poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych, ale również otworzył przed nimi nowe perspektywy związane z pracą w radiu.

Fundacja ORLEN nie tylko udzieliła wsparcia finansowego, ale także wykazała się prawdziwą troską o potrzeby społeczności o szczególnych potrzebach. Ich zaangażowanie to nieoceniony wkład w rozwijanie społecznej odpowiedzialności i budowanie bardziej zaangażowanego społeczeństwa na potrzeby najbardziej potrzebujących.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy Fundacji ORLEN za ich wsparcie, które otworzyło przed nami nowe możliwości i umożliwiło realizację tego ważnego projektu. Wierzymy, że nasza współpraca będzie kontynuowana, a efekty projektu będą miały trwały i pozytywny wpływ na życie osób z niepełnosprawnościami.

Dziękujemy Fundacji ORLEN za ich zaangażowanie, wrażliwość społeczną i gotowość do wspierania inicjatyw mających na celu poprawę warunków życia osób ze szczególnymi potrzebami.

Z wyrazami wdzięczności

Fundacja Emanio Arcus