“Po lepsze jutro” to projekt trzydniowej wycieczki integracyjnej na Dolny Śląsk…

“Po lepsze jutro” to projekt trzydniowej wycieczki integracyjnej na Dolny Śląsk dla osób niepełnosprawnych i wykluczonych, w tym członków rodzin zagrożonych problemem uzależnień, połączonej z warsztatami profilaktyczno-edukacyjnymi z zakresu terapii uzależnień. Projekt został zrealizowany w dniach 17-19 września 2021 roku na terenie województwa dolnośląskiego.

242188333_4359050830840715_5702252314645530690_n

Celem projektu było zaktywizowanie i zachęcenie uczestników projektu do zwiększenia poczucia własnej wartości, zapoczątkowania ukierunkowanych zmian we własnym życiu, które pozwolą im na większą integrację społeczną, jak i wyjście z trudnej sytuacji życiowej bądź jej uniknięcie. Cel ten został osiągnięty poprzez wyjazd o charakterze integracyjnym i profilaktycznoedukacyjnym na Dolny Śląsk dla 39 osób niepełnosprawnych i wykluczonych z terenu Gminy Miejskiej Legionowo.

242356879_276967827608296_7475456950921140961_n

242390977_618273912671857_4062581961851957035_n

 

Dziś świat się zmienia a niepełnosprawni i wykluczeni mają coraz więcej odwagi i sami próbują zmienić swój świat na lepszy oraz poprawić jakość życia. Takie pozytywne zachowania motywują do działania następnych i następnych. Podróże to jedne z najważniejszych inwestycji. Inwestycja w przeżycia oraz nowe doświadczenia to jedno z przyjemniejszych doświadczeń. Często wyjście poza własną strefę komfortu ma dobroczynny wpływ na psychikę. Pomaga spojrzeć na swoje problemy z innej perspektywy. Chcemy pomóc osobom niepełnosprawnym i wykluczonym w realizacji krajoznawczych i turystycznych marzeń promując różne formy aktywności turystycznej. To turystyka buduje emocjonalną więź z krajobrazem z Polską. Na trasie i na szlaku każdy jest równy wobec przyrody i innych ludzi. Sprzyja to integracji osób niepełnosprawnych i wykluczonych z całym społeczeństwem i niejako wymusza eliminację barier. Osoby niepełnosprawne czy wykluczone, zwłaszcza te z rodzin gdzie występuje problem różnego rodzaju uzależnienia są mniejszością w społeczeństwie i z tej przyczyny doznają przejawów dyskryminacji, nietolerancji, obojętności i niezrozumienia. A przecież potrzeby tych osób są na ogół takie same, jak innych, pełnosprawnych, zaś turystyka i rekreacja są ważnymi elementami rehabilitacji, zwiększają sprawność i wydolność organizmu, poprawiają stan psychiczny, pozwalają na integrację, na otwarcie się i umiejętność proszenia o pomoc.
242524605_274533057825602_6964510727501699090_n242381647_406015617705153_7725918628610808498_n

Uprawianie turystyki skutkuje ogólnym polepszeniem samopoczucia, przywraca wiarę we własne siły oraz pozwala uzyskać równowagę emocjonalną, a co za tym idzie odzyskaniem utraconych wartości, sensu życia i poczucia bezpieczeństwa, co szczególnie jest ważne w przypadku osób będących w rodzinach, zmagających się z uzależnieniem jednego bądź kilku jego członków. Ponadto jak wiemy, na realizację każdego marzenia oprócz chęci, otwartości na świat i drugiego człowieka potrzebne są pieniądze. Ich brak jest największą barierą, z którą przyszło borykać się niepełnosprawnym i wykluczonym. Otwarty rynek pracy z powodu niepełnosprawności jest wąski, a zarobki często nie przekraczają najniższej krajowej.

242660198_884523459137090_1478833761166477633_n

Realizacja powyższego projektu pozwoliła więc jego uczestnikom na udział w wydarzeniu, które na co dzień, między innymi z powodów finansowych, jest dla nich nieosiągalne. Poprzez udział w projekcie jego uczestnicy otrzymali możliwość spędzenia czasu w miejscu oddalonym od ich naturalnego środowiska, w którym przebywają na co dzień, a przez to zostali poddani innym, pozytywnym bodźcom zewnętrznym, takim jak integracja z innymi osobami (w tym także borykającymi się z podobnymi problemami), zwiedzanie jednego z najpiękniejszych regionów w Polsce, przebywanie na łonie natury. Dodatkowo w trakcie realizacji projektu odbyły się warsztaty profilaktyczno-edukacyjne poprowadzone przez wykwalifikowanych psychologów, zajmujących się zawodowo profilaktyką i leczeniem uzależnień i udzielaniem wsparcia osobom z rodzin dotkniętych i zagrożonych uzależnieniami. Uczestnicy projektu otrzymali w ramach tych warsztatów wskazówki, jak i informacje czym jest uzależnienie, a czym współuzależnienie, gdzie szukać pomocy, jakie podjąć skuteczne działania w dochodzeniu do zdrowia, w jaki sposób odbudowywać relacje rodzinne po zakończonych terapiach.

242217247_4359052324173899_4682367443804540331_n

Miejsce realizacji zadania Dolny Śląsk .

Dolny Śląsk to geograficzna część Polski o niezwykle bogatej historii. Posiada liczne atrakcje turystyczne oraz miejsca, które są warte zwiedzenia i zobaczenia. Usytuowanie Dolnego Śląska czyni go jeszcze bardziej atrakcyjnym. To miejsce gdzie spotykają się granice trzech państw: Polski, Niemiec i Czech. Miejsca, które w ramach projektu zwiedzą jego uczestnicy:

– kopalnia węgla brunatnego Turów

– zamek Czocha w Leśnej – zapora wodna na Kwisie w Leśnej

– świątynia Wang w Karpaczu

– arka Noego i zamek legend śląskich we wsi Pławna Dolna pod Lubomierzem połączona z wizytą u lokalnego artysty, który jest twórcą pomników powstałych w tym miejscu.

– Lubomierz jako miejsce planu filmowego trylogii Sylwestra Chęcińskiego o rodzinie Karguli i Pawlaków – “Sami swoi”, “Nie ma mocnych” i “Kochaj albo rzuć”.
242225332_839401130110191_9182935829451511840_n242174223_4359052074173924_2692283247259937447_n242134733_4359051027507362_6313290622293169183_n242223425_4361322573946874_8707278587607095748_n242195725_4361321750613623_7069227620275732651_n242152063_4359050174174114_4343866514436202160_n (1)

 

 
Dodaj komentarz