Mamo nie pij za moje zdrowie

Fundacja Emanio Arcus jest realizatorem zadania pod nazwą „Mamo nie pij za moje zdrowie” Jest to kampania informacyjna dotycząca problemu picia alkoholu wśród dziewcząt i kobiet oraz kobiet w ciąży.

Jest to zadanie publiczne współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Zrealizowano w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Poniżej udostępniamy Państwu link do odsłuchu publikacji w formie audio.

Audiodeskrypcja publikacji Mamo nie pij za moje zdrowie, cz. 1

Cz. 2 audiodeskrypcja publikacji, cz. 2