Audycje Radiowe pod nazwą Bezpieczny Dom

„Bezpieczny Dom”

To Projekt realizowany przez Fundację Emanio Arcus przy współfinansowaniu przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Zagadnieniem przewodnim projektu była przemoc domowa, przemoc w rodzinie oraz jak reagować, jak pomagać. Realizacja nastąpiła poprzez 8 wieczornych audycji w Radiu Hobby 89,4fm. (wszystkie te audycje znalazły się również w paśmie powtórkowym, w godzinach wczesno-rannych 5.00-6.00 rano).

Jak wiemy przemoc w rodzinie to powtarzające się zawsze umyślne działania, które naruszają prawa i dobra osobiste osób najbliższych i osób wspólnie zamieszkujących. Poprzez nasze działania wszystkim osobom mającym kontakt z przemocą i agresją uświadamialiśmy, że przemoc domowa jest przestępstwem i że trzeba mieć dużo odwagi oraz dołożyć wszelkich starań aby z problemem sobie poradzić. Dotyczy to zarówno osób które doświadczają przemocy oraz osób które tą przemoc stosują. Obie strony muszą wiedzieć że tego typu zachowania są stresujące, destrukcyjne i mogą mieć wiele negatywnych następstw. Nasze działania miały wpływ na:

-wzmocnienie wzajemnego szacunku pomiędzy członkami rodzin,
-zwiększenie otwartości i szczerości w dialogu rodzinnym,
-wzrost świadomości, że przemoc należy zgłaszać do odpowiednich służb,
-wzrost świadomości społecznej o problemie i reagowaniu świadków przemocy domowej w sposób możliwie szybki,
-wzrost zrozumienia, że konflikty są zawsze, jednak należy nauczyć się je rozwiązywać bez agresji.

W Projekcie wzięło udział 4 wolontariuszy, którzy pomagali przy części merytorycznej oraz technicznej.

Gośćmi naszych audycji byli eksperci, osoby na co dzień pracujące  z osobami uzależnionymi od alkoholu, przemocy i agresywnych zachowań.

Nasi Goście:

P.Krystyna Mazuchowska- Pujdak – Stowarzyszenie ”Lepsze Jutro”,
P.Artur Pozorek – Pełnomocnik Marszałka ds. Osób Niepełnosprawnych,
P.Paweł  – Stowarzyszenie AA
P.Barbara Wesołowska Budka- Poradnia Psychologiczna „Educatio”
P.Grzegorz Ratigowski – Stowarzyszenie Legionowska Akademia Sportów Walki
P.Agnieszka Ramm –Bredek- Kurator dla miasta Warszawy Pragi
Osoba występująca anonimowo po terapii (na prośbę usunięto)
P.Małgorzata Trzcińska- Prezes Fundacji/ogólne podsumowanie

Do odsłuchu:
03.08.2016

07.09.2016

13.07.2016

17.08.2016

20.07.2016

27.07.2016

31.08.2016

 
Dodaj komentarz