„Rozwój jakości życia osób z niepełnosprawnością w cyfrowej erze. Inkluzja czy ekskluzja?”

Ogólnopolska Konferencja Naukowa  „Rozwój jakości życia osób z niepełnosprawnością w cyfrowej erze. Inkluzja czy ekskluzja?”

 

Fundacja Emanio Arcus jako koncesjonariusz Radia Bezpieczna Podróż wraz z Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego zapraszają na konferencję online pn.: „Rozwój jakości życia osób z niepełnosprawnością w cyfrowej erze. Inkluzja czy ekskluzja?”, która odbędzie się 24 listopada, start o godz.: 9:00. Link do spotkania zamieścimy w dniu wydarzenia, na stronie głównej naszego portalu.

Celem organizowanej Konferencji jest spotkanie przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych zajmujących się problematyką niepełnosprawności, rozwojem jakości życia w niepełnosprawności, jak również nowymi technologiami w kontekście stosowania ich przez osoby z niepełnosprawnością. Założeniem konferencji jest umożliwienie spotkania, w trakcie którego zostanie podjęta dyskusja nad proponowanymi obszarami tematycznymi. W aspekcie praktycznymi jej celem będzie rozpoznanie trudności i możliwości w zakresie wspierania osób z niepełnosprawnością w zakresie wsparcia technologicznego.

konf fb

 

Należy podkreślić, iż zamierzeniem Konferencji jest wieloaspektowe spojrzenia na podejmowane zagadnienia w celu wypracowania wspólnego podejścia dla dalszych działań teoretycznych i praktycznych.

Zapraszamy do udziału w Konferencji wszystkich, szczególnie pedagogów, pracowników socjalnych, socjologów, psychologów i przedstawicieli innych nauk zainteresowanych problematyką konferencji. W dyskusji nad proponowanymi tematami zamierzamy odwołać się zarówno do teorii, aktualnych wyników badań naukowych jak również praktyki. Zamierzeniem Konferencji jest wypracowanie obszaru wspólnych działań teoretycznych i praktycznych, które znajdą zastosowanie w procesie wspierania osób z niepełnosprawnością,

 

Proponowane obszary tematyczne, które zamierzamy podejąć w dyskusjach:

  • Współczesne wyzwania wobec niepełnosprawności
  • Czynniki wspierające inkluzję społeczną osób z niepełnosprawnością
  • Ekskluzja społeczna osób z niepełnosprawnością – uwarunkowania, przyczyny, przeciwdziałanie
  • Osoby z niepełnosprawnością wobec nowych technologii
  • Bariery ograniczenia utrudniające osobom z niepełnosprawnością dostęp do nowych technologii
  • Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

 

Nasze Radio – Radio Bezpieczna Podróż to pierwsza w Polsce i w Europie cyfrowa rozgłośnia radiowa, tworzona przez osoby z niepełnosprawnościami. Naszą misją jest nie tylko integrować niepełnosprawnych z pełnosprawnymi, ale przede wszystkim, zatrudniać i szkolić kompleksowo osoby z niepełnosprawnościami. U nas zdobywają kwalifikacje w takich zawodach jak dziennikarz, reporter, serwisant, realizator dźwięku czy wydawca.

Jesteśmy pionierami, którzy dostrzegli potencjał i talenty drzemiące w tych, którzy przez lata byli wykluczani. Dajemy im szansę, jakiej nie odważyli się dać inni. Chcemy, by w przyszłości nasi niepełnosprawni pracownicy byli pełnoprawnymi uczestnikami rynku pracy. By bez kompleksów mogli ubiegać się o stanowiska w największych redakcjach w kraju, jak i za granicą. Nasi dziennikarze i członkowie zespołu realizatorskiego, pomimo niepełnosprawności, z którymi się zmagają.

 
Dodaj komentarz