EMANIO ARCUS – Fundacja

Witamy na stronie fundacji EMANIO ARCUS !

Nasze główne cele:cropped-mom-1250675_1280-1.jpg

  • realizowanie zadań pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób,
  • działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych bezrobociem,
  • upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
  • wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości,
  • wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
  • wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,