Radio Bezpieczna Podróż, czyli pierwsze ogólnopolskie Radio dla Niepełnosprawnych

9 grudnia 2019 Fundacja Emanio Arcus, która otrzymała koncesję na nadawanie jako Radio Bezpieczna Podróż w 7 lokalizacjach (Warszawa, Katowice, Rzeszów, Tarnów, Poznań, Częstochowa, Toruń) zorganizowała konferencję, na której zaprezentowano film z wyjazdu osób niepełnosprawnych do Szwecji, przedstawiono podsumowanie dotychczasowej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej oraz przybliżono plany na najbliższą przyszłość Radia.

Podczas konferencji oficjalnie przedstawiono skład osób, które tworzą Radio Bezpieczna Podróż:

Prezes Radia – Tomasz Parol
Redaktor Naczelny – Paweł Sieger
Dyrektor Programowy Radia – Elżbieta Buksowicz
Dyrektor Biura Zarządu – Marta Skrzypczak
Koordynator oraz Rzecznik Praw Osób Niepełnosprawnych – Dominik Kubalski
Koordynator ds. integracji medialnej – Ewa Milner Kochańska
Rzecznik Radia oraz Szef Komunikacji Społecznej – Tomasz Brzeziński
Dyrektor muzyczny – Kamil Dzikowski
Szef Redakcji Bezpieczne Społeczeństwo – Dariusz Loranty
Szef Redakcji Zdrowie – Paweł Wróbel
Szef Redakcji Kulinarnej – Gieno Miętkiewicz
Szef Redakcji Prawnej – Stefan Hambura
Redakcja Prawna – Jan Hambura

W połowie października Fundacja Emanio Arcus otworzyła pierwszy Zakład Aktywności Zawodowej stworzony w oparciu o szwedzkie wzorce, w którym zatrudnienie znalazło 25 osób, w tym 8 z umiarkowanym oraz 10 ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Projekt powstał we współpracy ze szwedzkim ośrodkiem w Karlskronie, gdzie zorganizowaliśmy w kwietniu konferencję techniczno-zapoznawczą dla zaprzyjaźnionych fundacji i samorządów.

Otrzymaliśmy siedem koncesji na nadawanie, jako Radio Bezpieczna Podróż czyli pierwsze  Radio dla Niepełnosprawnych. Wkrótce rozpoczniemy nadawanie w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Rzeszowie, Toruniu, Częstochowie oraz Tarnowie. Głównym założeniem jest stworzenie Radia, które będzie równocześnie i ogólnopolskie i lokalne. Ogólnopolskie – bo najważniejsze problemy osób niepełnosprawnych są identyczne wszędzie, a lokalne – ponieważ chcemy stworzyć swoistą platformę, dzięki której lokalne społeczności będą mogły się integrować, pomagać sobie wzajemnie, inicjować lokalne działania na rzecz potrzebujących. Dlatego też, we wszystkich miastach objętych zasięgiem Radia powstaną redakcje lokalne. Wkrótce odbędzie się oficjalna konferencja poprzedzająca rozpoczęcie nadawania Radia Bezpieczna Podróż.

 
Dodaj komentarz