Stwardnienie rozsiane rehabilitacja teoria

Poradnik chorego na SM – Trochę teorii dotyczącej rechabilitacji.

Stwardnienie rozsiane rehabilitacja teoria

Stwardnienie rozsiane rehabilitacja teoria

Stwardnienie rozsiane rehabilitacja teoria przed rozpoczęciem ćwiczeń. Niezbędne jest trochę teorii, byśmy mogli bezpiecznie zacząć ćwiczyć.

Stwardnienie rozsiane rehabilitacja teoria – wstęp

Stwardnienie rozsiane może powodować znaczące zaburzenie narządu ruchu. Co prowadzi do  dużych problemów: z utrzymaniem równowagi, z poruszaniem się i wykonywaniem podstawowych czynności życiowych. Ponadto z SM może występować wiele innych chorób, w tym choroby zwyrodnieniowe stawów kręgosłupa oraz tak zwany zespół permanentnego zmęczenia, który poważnie utrudnia życie. Systematyczna rehabilitacja pomaga przytych problemach i znacznie poprawia jakość życia chorych.

Stwardnienie rozsiane rehabilitacja teoria

Stwardnienie rozsiane rehabilitacja teoria

Stwardnienie rozsiane rehabilitacja teoria – w jaki sposób rehabilitacja może pomóc

Do jeszcze niedawna nie zalecano ćwiczeń osobom chorym, z obawy przed zmęczeniem pojawiającym się w trakcie ćwiczeń. Sądzono, że zmęczenie może powodować nasilenie objawów stwardnienia rozsianego i przyśpieszyć postęp choroby. Dziś jednak jest pewne, że rehabilitacja pomaga, i jest niezbędna, aby umożliwić choremu maksymalne wykorzystanie jego potencjału fizycznego. Jednak rehabilitacja powinna być przygotowana w specjalistyczny sposób by uchronić chorego przed permanentnym zmęczeniem w trakcie wykonywania ćwiczeń.

Stwardnienie rozsiane rehabilitacja teoria – ćwiczenia

Nie ma jednego, uniwersalnego sposobu rehabilitacji dla chorych na stwardnienie rozsiane, i często są wykorzystywane uniwersalne metody rehabilitacji przygotowane dla chorych z urazami neurologicznymi. Przy SM zestaw ćwiczeń powinien być ustalany indywidualnie dla każdego chorego, powinien on być dopasowany w oparciu o możliwości chorego i przebieg choroby, by  uniknąć zagrożeń wynikających z prowadzenia rehabilitacji. Rehabilitant powinien we współpracy z lekarzem prowadzącym dobrać formy terapii ruchowej, które są bezpieczne i przyniosą pacjentowi największą korzyść.

Stwardnienie rozsiane rehabilitacja teoria

Stwardnienie rozsiane rehabilitacja teoria

Stwardnienie rozsiane rehabilitacja teoria – Wpływ rehabilitacjiz

Rehabilitacja ma wpływ na:

  • Funkcjonowanie układu oddechowego,
  • Poprawę krążenia,
  • Sprawność układu mięśniowego,
  • Poprawę koordynacji,
  • Poprawę jakości snu,
  • Zapobieganie otyłości,
  • Nie bez znaczenia jest też dobroczynny wpływ ćwiczeń na samopoczucie chorych.

Stwardnienie rozsiane rehabilitacja teoria – Komentarz autora

Ćwicząc należy pamiętać o bezpiecznym wykonywaniu ćwiczeń. Najlepiej jest ćwiczyć w obecności osób trzecich, które w razie potrzeby w każdej chwili mogą pomóc. Jeszcze raz zaznaczam, że zbyt intensywne lub niepoprawne wykonywane ćwiczenia może nam zaszkodzić i przynieść odwrotny efekt do zamierzonego.

Źródło

  1. “Oswoić SM, Poradnik dla pacjentów chorych na stwardnienie rozsiane”, Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego.

Zachęcam do zapoznania się z artykułem  na mojej stronie

Zapraszam do zapoznania się z wstępem do cyklu  Podręcznik chorego stwardnienie rozsiane
Dodaj komentarz